Serdeczne gratulacje!
Z wielką radością przyjęliśmy informację, że w dniu 8 października 2011 r. Ks. dr prałat Jana Sikorski - asystent kościelny i serdeczny przyjaciel naszego Stowarzyszenia otrzymał nominację Stolicy Apostolskiej wynoszącą Go do godności infułata. Bardzo cieszymy się i serdecznie gratulujemy!

2011-10-11 15:54:45