poprzednie zamknij następne
Sąd koleżeński
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera Przewodniczącego.

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

  1. opracowanie własnego regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,
  2. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego dotyczących sankcji zastosowanych wobec członków Stowarzyszenia za: nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał władz; działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,
  4. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności.

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2018-2021

  • Lidia Rażniewska
  • Barbara Wonsiewicz
  • Małgorzata Kopczyńska

 0000-00-00 00:00:00 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy